Školy zabíjejí kreativitu

Specialista na vzdělávání, Sir Ken Robinson zpochybňuje způsob, jakým dnes vzděláváme naše děti. Je znám svým bojem za radikální přehodnocení školských systémů na celém světě.

Jeho vize školství, které se zaměřuje na jednotlivce a rozvíjení jejich talentu jsou geniálně jednoduché. Sir Ken Robinson je velmi vtipnou formou přiblížil účastníkům konference TED. Myslím, že jeho přednášky by měla vidět drtivá většina dnešních kantorů a hlavně by si měla jeho myšlenky vzít za své.

TED, Odkazy