James Nachtwey: Nechť mé fotografie podávají svědectví

Výpověď jednoho z nejlepších válečných fotografů, novináře a fotografa Jamese Nachtweye. Ukázky jeho práce jsou šokující výpovědí o tom, čeho jsme jako lidé schopni.

Záběry ze Somálska, Jihoafrické republiky, Rwandy, Ceausescuova Rumunska ale i z bývalého Československa nenechají člověka chladným.

Toto video neobsahuje české titulky, ale vzhledem k obsahu to nebude vadit ani těm z vás, kteří nevládnete jazykem anglickým.

TED, Odkazy